Dordrecht

Epiloog

Soms heb ik nog wel eens teruggedacht aan de uitspraak van een timmerman die,  op mijn afscheid van het Groningse dorp,  mij in het Gronings toevertrouwde: “Jij kunt het jongen. Waar je ook zult werken, jij zult nooit mislukken.” Eigenlijk heeft hij best gelijk gehad, ook al was ik, op Lees verder…

Katwijk aan Zee

Studiereis

In het vroege voorjaar gingen we met een groep collega’s op studiereis naar Londen. Het doel van deze trip was om te zien hoe het Engelse onderwijssysteem in de praktijk functioneerde en hoe de inspectie toezicht op het onderwijs hield. Hoe zag hun toezichtkader eruit? Een van de reisleiders was Lees verder…

Katwijk aan Zee

Afscheidsavond

Ieder jaar, op de dinsdagavond van de laatste schoolweek voor de zomervakantie, vond de afscheidsavond van groep acht plaats. Bij sommige groepen keken we reikhalzend naar het afscheid uit en voor andere groepen acht kon de schoolloopbaan niet lang genoeg duren. Groep acht zat op de dependance, die op ruime Lees verder…

Katwijk aan Zee

Circusdirecteur

Een aantal jaren later werd ik officieel directeur van twee basisscholen, beide aan de zeekant van het dorp. Directeur zijn van twee basisscholen heeft een aantal nadelen, zoals het voorzitten en voorbereiden van de teamvergaderingen op beide scholen, dubbele zorgvergaderingen, het bijwonen van twee ouderraad- en medezeggenschapsvergaderingen en zo is Lees verder…

Katwijk aan Zee

Het nieuwe Katwijk

Katwijk had destijds in Nederland best wel een nogal negatief imago. Bij Katwijk dacht men over het algemeen aan een zeer behoudende en gesloten gemeenschap, erg kerkelijk, de heilige zondagsrust, grote sociale controle, enz. Katwijk was een erg verdeeld dorp: Er waren heel veel verschillende kerkgemeenschappen, van uiterst rechts tot Lees verder…

Katwijk aan Zee

Koning Mansolein

Toneelspelen was altijd een steeds terugkerend fenomeen in mijn leven geweest. Mijn eerste stappen in de wereld van het drama zette ik door een paar bijrollen in het grote spektakelstuk “De slag bij Heiligerlee”. Ter herdenking van die slag werd in 1968 bij Heiligerlee een groot stuk opgevoerd, waarin ik Lees verder…

Katwijk aan Zee

Kamperen

Ieder jaar, vlak voor de zomervakantie, gingen de leerlingen van groep 8 kamperen op het grote YMCA terrein in de bossen bij Leusden. Een aantal middenstandsouders zorgde voor sponsoring van de bus, zodat de kosten van het kamp relatief in de hand gehouden konden worden. De fietsen van de kinderen Lees verder…