Vlaardingen

Madelief

De school bestond tachtig jaar en het gerenoveerde hoofdgebouw kon worden heropend. Het was tijd voor een groots feestje. De voorbereidingscommissie, die voor het grootste gedeelte uit enthousiaste medezeggenschapsraadsleden bestond, had besloten, dat we een feestweek gingen houden. In die Lees verder…